Jang Mental Träning drivs av mig Kerstin Nordlöf Vestin och verksamheten startade 2002 .

Som förskollärare och specialpedagog  har jag  arbetat inom skolan i ett tjugotal år. Mitt intresse för människan i utveckling förde mig till att läsa vidare om stress, stresshantering och mental träning.

Jag är avslappningslärare, diplomerad Mental Tränare, NLP Trainer, ICF certifierad Coach samt medlem i Svensk Idrottspsykologisk förening (SIPF).

Utbildningar inom Mental Träning för att bygga upp den mentala hälsan har jag genomfört på  bl.a. följande företag och organisationer:
Alvis Hägglund , Norrskog, Kramfors kommun, Mittuniveritetet, Härnösands kommun. Ö-viks Energi och Sundsvalls kommun.

Som mental tränare och coach har jag coachat aktiva inom Örnsköldsviks konståkningsklubb samt vid tennisgymnasiet i Kramfors under flera år. Coachuppdrag i övrigt har jag och har jag haft bland många  chefer, idrottare, företagare och privatpersoner.