Jag utgår från en humanistisk människosyn där människan är en aktiv skapande varelse som gör sina egna val. Människan är en odelbar helhet, kropp och psyke är ett och vi kan inte skilja dem åt.

Alla vi människor är rustade med mentala förmågor. Helt fantastiska förmågor och när vi är medvetna om dessa förmågor kan vi träna upp dem för att kunna nyttja dem på bästa sätt. När vi vill nå ett resultat eller ett speciellt mål är det väldigt mycket lättare att nå dit om jag tar hela kroppen med alla våra sinnen till hjälp.

Nu räcker det inte att vara medveten och läsa om dessa förmågor – vi måste träna dem också! Mental träning är en långsiktig och systematisk träning av mentala processer som tankar, bilder, attityder och känslor och dessa använder vi oss av dagligen. Om vi ökar medvetenheten kring dessa mentala processer och ser till att de blir till stöd och hjälp för oss i vårt dagliga liv mår vi mycket bättre och kan lättare skapa det liv vi vill leva.   .

EN POSITIV SJÄLVBILD OCH EGNA TYDLIGA MÅL

I vår tid är det många som inte vet vad de vill och kan därför inte sätta upp mål och har då heller inga gränser för sitt eget agerande.Mental träning kan du använda inom livets alla områden när du vet att du vill förändra något och du vill nå ett mål. För att nå framgång kan du se på dig själv genom framgångsfaktorerna.

  • Självbild – den är positiv när tänker du gott om dig själv.
  • Målbild – en stark positiv målbild ger dig energi
  • Attityd – hur är ditt förhållningssätt till det du möter?
  • Känslan – vad har du för känsla i din kropp? Spänd och orolig eller lugn och avspänd.

Får du smak på detta då får du smak på livet.